اولین پیشنهاد برای آن دسته از افرادی که در نگه داشتن گیاهان آپارتمانی ناموفق بوده اند که این عموما به علت نور کم یا فراموشی دوره های آبیاری گیاه می باشد. سانسوریا ها گیاهان کم نور، کم آب و سوپر تصفیه کننده هوا هستند. و اصولا شما باید سخت تلاش کنید تا بتوانید این گیاه را خراب کنید. همچنین بیش از هفتاد واریته گوناگون از این گیاه زیبا وجود دارد که می توان برای هر دکوراسیونی گونه منطبق با آن را پیدا کرد. شما می توانید کلکسیونر این گیاه شوید و جنگل سانسوریا های خود را داشته باشید.

  این گیاه دامنه ای از نور مستقیم خورشید تا نور کم و غیر مستقیم را تاب می آورد یک تا دو هفته یکبار (اجازه دهید بین دو آبیاری خاک گیاه کاملا خشک شود)

  با خشکی هوا به راحتی سازگار می شود

  ترکیبی از خاک باغچه، برگ و شن

  در طول فصل رشد (بهار و تابستان)، به صورت ماهیانه

  تصفیه کننده قوی گاز های سمی موجود در هوا و دوست حیوانات خانگی (غیر سمی)